W roku 1994 w odpowiedzi na potrzebę globalizacji marki wprowadzamy kolor zielony w oznakowaniu, publikacjach, opakowaniach i materiałach promocyjnych, a także koncentrujemy się na tworzeniu produktów zaawansowanych technologicznie. Fuzja z 1996 roku doprowadza do powstania Lucas Varity, jednego z dziesięciu największych dostawców części samochodowych na świecie. Kolejnym krokiem jest przejęcie koncernu TRW w 1999 r. TRW staje się czołowym globalnym dostawcą samochodowych systemów bezpieczeństwa.

Menu